Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Mateja Rutnik

Knjižnica OŠ Prežihovega Voranca Maribor

Knjižničarka Mateja Rutnik

Tel: 02 / 23 41 558

e-mail: bralnaznackapvmb@gmail.com

V šolskem letu 2023/2024 je *URNIK izposoje sledeč:

PONEDELJEK – od 7.30 do 14.00 ure

TOREK/14 dni – od 7.30 do 13.30/14.00 ure

 SREDA – od 7.30 do 13.30 ure

ČETRTEK – od 7.30 do 14.00 ure

 PETEK –   od 7.30 do 12.45 ure        

*Podrobna razporeditev ur in zasedenost knjižnice se prilagaja ukrepom za zajezitev širjenja okužb. Kadar sem knjižničarka odsotna ali izvajam pouk, je knjižnica zaprta.*

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole. Namenjena je učencem in pedagoškim ter strokovnim delavcem šole. Knjižnica ponuja več kot 10.000 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo, ki ga uporabljamo samo v knjižnici in pri pouku.

V knjižnici je prostor za branje, pisanje nalog, iskanje informacij, za raziskovalno delo… Na računalniku v knjižnici lahko učenci pišejo seminarske naloge, brskajo po spletu, iščejo informacije v računalniškem katalogu šolske knjižnice in urejajo svoje spletne učilnice.

Knjižničarka za učence med letom pripravlja knjižnične ure (Knjižnično informacijsko znanje). Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, z motivacijo za branje in estetskim doživljanjem. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

Projekti v šolski knjižnici:
–       Bralna značka
–       Zlati bralec/Zlata bralka
–       Rastem s knjigo
–       Bralna noč ali aktivnosti za bralce, ki preberejo večje število knjig