Angleška bralna značka

Sodelovanje pri angleški bralni znački

Učenci si v šolski knjižnici (ali kateri koli drugi knjižnici v Mariboru) izposodijo knjige v angleščini po svojem izboru. Izposojeno knjigo prinesejo pokazati učiteljici/učitelju, da presodi ustreznost. Ko knjigo preberejo, pri učiteljici/učitelju dobijo prazno knjižno poročilo (BOOK REPORT), ga izpolnijo v angleščini ter oddajo učiteljici/učitelju.

Za uspešno opravljeno angleško bralno značko učenci preberejo:

4. in 5. razred – 3 knjige

6. in 7. razred – 4 knjige

8. in 9. razred – 5 knjig

Sodelovanje pri angleški bralni znački poteka do 31. maja 2024.