Bralna značka

Drage učenke in učenci!

Bralno značko lahko pripovedujete učiteljem ali knjižničarki. Če vam je ljubše, lahko namesto pripovedovanja izpolnite OBRAZEC , sestavite svojega, izdelate miselni vzorec, strip ali narišete risbico … Ne pišite dolgih obnov, samo na kratko in domiselno predstavite kaj berete. Naredite fotko in jo pošljite na mail:

bralnaznackapvmb@gmail.com

NE POZABITE, da za uspešno opravljeno bralno značko velja:

  • učenci od 1. do 3. razreda preberete 3 knjige,
  • učenci od 4. do 6. razreda preberete 4 knjige,
  • učenci od 7. do 9. razreda pa preberete 5 knjig.

P.S. Bralna značka ima prostor tudi v spletni učilnici.

P.S.S. Bralnih seznamov nimamo. Na spletni strani najdete veliko namigov in priporočil za branje. V pomoč vam je lahko tudi PRIPOROČILNICA.

ZGODOVINA BZ in spletna stran društva

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki in drugimi ustvarjalci, povezanimi s knjigo, branjem, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd.

Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, …  Ena od možnih poti za sodelovanje in informiranje je spletna stran www.bralnaznacka.si, bralna značka pa ima tudi svoj FB (www.facebook.com/bralnaznacka) in Instagram (www.instagram.com/bralnaznacka1) profil.