Bralna značka

Drage učenke in učenci,

Bralno značko lahko pripovedujete učiteljem ali knjižničarki. Če vam je ljubše, lahko namesto pripovedovanja izpolnite OBRAZEC, sestavite svojega, izdelate miselni vzorec, strip ali narišete risbico … Ne pišite dolgih obnov, samo na kratko in domiselno predstavite kaj berete. Naredite fotko in jo pošljite na mail:

bralnaznackapvmb@gmail.com

Knjižničarka

NE POZABITE, da za uspešno opravljeno bralno značko velja:

  • učenci od 1. do 3. razreda preberete 3 knjige,
  • učenci od 4. do 6. razreda preberete 4 knjige,
  • učenci od 7. do 9. razreda pa preberete 5 knjig.

P.S. Bralna značka ima prostor tudi v spletni učilnici.

P.S.S. Bralnih seznamov nimamo. Na spletni strani najdete veliko namigov in priporočil za branje. V pomoč vam je lahko tudi PRIPOROČILNICA.

ZGODOVINA BZ in spletna stran društva

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki in drugimi ustvarjalci, povezanimi s knjigo, branjem, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd.

Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, …  Ena od možnih poti za sodelovanje in informiranje je spletna stran www.bralnaznacka.si, bralna značka pa ima tudi svoj FB (www.facebook.com/bralnaznacka) in Instagram (www.instagram.com/bralnaznacka1) profil.