VESELA ŠOLA

Tekmovanje v znanju Vesele šole 2021/2022

Uradna spletna stranKLIK

Povezava na kvize, ki jih pripravljam knjižničarka. Prijavite se z vašo AAI prijavo v spletno učilnico, geslo ni potrebno. KLIK

Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 9. marca, državno tekmovanje pa 13. aprila 2022. Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda.

Prijava na tekmovanje

Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju – mentorju Vesele šole . Za našo šolo sem mentorica knjižničarka Mateja Rutnik.

Tekmovalce v znanju Vesele šole moram prijaviti preko informacijskega strežnika DMFA, kjer so objavljena vsa navodila za prijavo in roki. 

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. 

Vsebine tekmovanja v znanju Vesele šole

Namen tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. Vsebine so lahko povezane z učnim načrtom osnovne šole, lahko pa so izbrane zato, da bi učence seznanili tudi s takimi vsebinami, ki v učnem načrtu za osnovnošolce niso predvidene.

Veselošolske vsebine so: